Adresa
Venizelosova 14

Telefon
069 553 313 7

E-mail
info@igraonicazlatnabubica.com